اولین آسانسور را چه کسی اختراع کرد؟

اولین آسانسور را چه کسی اختراع کرد؟

الیشا اوتیس  (اوت 3، 1811 – 8 آوریل 1861) یک صنعتگر آمریکایی بود.
بنیانگذار شرکت آسانسور Otis ، و مخترع یک ​​دستگاه ایمنی که در صورت عدم دسترسی به کابل کشی مانع از سقوط آسانسورها می شود.
اولین شفت آسانسور در ساختمان قبل از اینکه الیستا گریوس اوتیس Elisha Graves Otis
قدرت بخار و ایمنی آسانسور خود را طراحی کند قرار گرفته بود.
این در سال 1853 در ساختمان بنیاد کوپر در نیویورک انجام شد.

اولین آسانسور

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *