در مورد ما بیشتر بدانید

بازرگانی نیکان

با تکیه بر عقبه 15 ساله خود در صنعت حمل و نقل عمودی امروز یکی از تامین کنندگان مطرح قطعات در این صنعت به شمار میرود این مجموعه از ابتدای تاسیس تاکنون با ارزشهای بنیادینی همچون مشتری مداری رعایت تعهدات و امانت داری همراه بوده و تامین قطعات با کیفیت برای فعالین این صنعت را ماموریتی میداند که همواره به آن افتخار میکند.

چشم اندازها

تبدیل شدن به برند اول در تامین لوازم و قطعات آسانسوری در ایران ارتقا و تبدیل شدن به مجموعه ای معتبر و متمایز از دید مشتریان تمرکز بر توسعه گری با بهره مندی از جدیدترین دانش و تکنولوژی صنعت آسانسور

 

اهداف ما

تقویت و تداوم

گسترش قابلیت های توسعه گری

پاسخگویی و مشاوره مهندسی به نیازهای واحدهای صنعت آسانسور در زمینه تامین و تجهیز و یا ارتقای محصولات