راهنمای نصب گاورنر

گاورنر چیست

گاورنر یک وسیله ای مکانیکی است که وظیفه آن عملکرد در زمانیکه سرعت کابین آسانسور به میزان حدقل ۱۵ درصد از سرعت نامی خود بیشتر شود ، است.

برای دانلود راهنما نصب گاورنر کلیک کنید

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *