دیدگاه ما :با توجه به شعار ما ” آسانسور با ایمنی کامل ” برای حفظ برتری در بخش کارمان و همچنین داشتن بیشترین اعتبار و برند خوب و راه حل های پایدار برای مونتاژ آسانسور از طریق نوآوری مستمر، رشته تحقیق و توسعه، پشتیبانی فنی پس از فروش، رویکرد مشتری محور و مدیریت کیفیت میتوانیم به شعارمان عمل کنیم.

 اهداف ما :به عنوان یک برند تجاری نوآورانه و خلاقانه جزو اولین ها، ارائه بهبود پایدار برای صنعت، با استفاده از تجربه خودمان و همکاران محترم برای دستیابی به رضایت مشتری داخلی و یا خارجی در هر زمینه اقدامات لازمه را انجام می دهیم.

 

 

این گواهی نامه در تاریخ 28 دسامبر 2019 برای سومین سال پیاپی به مدت یکسال دیگر تمدید شد .