نمونه ای از آسانسور های قدیمی

نمونه ای از آسانسور های قدیمی

هری و H.M.R(مک موریچ رات بون) در اسانسور CNR ،
عکس در راه آهن شمال کانادا.
این عکس یکی از مجموعه عکسهای گرفته شده در چمن زار،
بلافاصله بین عکس های گرفته شده در خلیج تندر (پورت آرتور) و وینیپگ

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *