آلبرتو ساسی ۸نفره سرعت۱ متر بر ثانیه مدل : (فلکه ۶۰)LEO VVVF 7.3Kw، ۱ m/s

تماس بگیرید

مدل : LEO VVVF 7.3Kw، 1 m/s