بافر هیدرولیک متروپلاست مدل HT16-102 سرعت ۱متر برثانیه ۲۵۰۰KG

تماس بگیرید

مدل : HT 16-102

سرعت : 1 ms

وزن :  2500  KG

مینیمم:500