پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل Pro5000 سرعت ۲.۵متر برثانیه P+Q=2500KG ریل T16 f بدون کله گاوی

تماس بگیرید

خرید پاراشوت مدل pro5000 سرعت 2.5متر برثانیه P+Q=2500KG ریل T16