گاورنر دوطرفه مترو پلاست MRL ساده سرعت 2.5متر بر ثانیه

گاورنر دوطرفه مترو پلاست MRL ساده سرعت 2.5متر بر ثانیه