موتور سیکور MR16-3VF ظرفیت ۱۰ نفره- ۱متر بر ثانیه

تماس بگیرید

ظرفیت 10 نفره

سرعت 1متر بر ثانیه

توان الکنریکی 9.2 کیلووات

دسته: برچسب: