پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل pro2000سرعت ۱.۶متر برثانیه P+Q=1200KG ریل T9

تماس بگیرید

مدل pro2000سرعت 1.6متر برثانیه P+Q=1200KG ریل T9