پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل pro5000 سرعت ۱.۶متر برثانیه P+Q=3100KG ریل T16

تماس بگیرید

مدل pro5000 سرعت 1.6متر برثانیه P+Q=3100KG ریل T16