پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل pro5000 سرعت ۱.۶متر برثانیه P+Q=3400KG ریل T16

تماس بگیرید

مدل pro5000 سرعت 1.6متر برثانیه P+Q=3400KG ریل T16