پاراشوت دو طرفه متروپلاست مدل pro5000 سرعت ۲.۵متر برثانیه P+Q=2500KG ریل T16

تماس بگیرید

مدل pro5000 سرعت 2.5متر برثانیه P+Q=2500KG ریل T16