گاورنر دوطرفه مترو پلاست MRL ریلی سرعت 1.6 متر بر ثانیه

گاورنر دوطرفه مترو پلاست MRL ریلی سرعت 1.6 متر بر ثانیه