گاورنر دوطرفه مترو پلاست ساده سرعت 2متر بر ثانیه

گاورنر دوطرفه مترو پلاست ساده سرعت 2متر بر ثانیه