گاورنر دوطرفه مترو پلاست ساده سرعت 2.5متر بر ثانیه

گاورنر دوطرفه مترو پلاست ساده سرعت 2.5متر بر ثانیه و گاورنر های متروپلاست دارای بدنه استیل و عملکرد بدون صدا می باشد.