تراول کابل ایتازیا 24 رشته‌ای

تراول کابل های ایتازیا

کشور سازنده: جمهوری چک

20 رشته مسی به همراه 2 زوج شیلد دار

جمعا 24 رشته

 

دسته: