تراول کابل ایتازیا 28 رشته‌ای بکسل‌دار

تراول کابل های ایتازیا

کشور سازنده: جمهوری چک

24 رشته مسی به همراه 2 زوج شیلد دار

سیم بکسل دار

جمعا 28 رشته

دسته: