تراول کابل ایتازیا 28 رشته‌ای

تراول کابل های ایتازیا

کشور سازنده: جمهوری چک

24 رشته مسی به همراه 2 زوج شیلد دار

جمعا 28 رشته

 

دسته: